Aktuality

23.9.2022

Další významný krok, který jsme se již před výstavou rozhodli učinit, je další rozšíření kapacity skryté části kolejiště. Protože obě stávající skrytá nádraží Cihlov a Tabulkovice jsou na hranici svých prostorových možností a výměna souprav pomocí přenosného zásobníku se příliš neosvědčila, přistoupily jsme k zajímavému stavebnímu počinu, který využívá jednak samotnou délku celého kolejiště, tak i nedávno vybudované pozadí.

Nově tak ze skrytého nádraží Cihlov bude odbočovat další kolej, která částečně povede vedle stávající smyčky a poté bude pokračovat souběžně s lokálkou až na opačnou stranu kolejiště, kde bude zaústěna do výjezdové koleje ze stanice Tabulkovice, přičemž v rovné části bude pomocí dalších dvou výhybek dvoukolejná. Aby bylo možné využít kapacitu této nové spojky na maximum, nebudou koleje rozděleny na jednotlivé izolované úseky, ale vlaky budou s ohledem na svoji délku řazeny přímo za sebe.

V první fázi této akce připevnil náš velitel na stojky pozadí nové kovové „vingly“, na které postupně zhotovuje z OSB desky jednotlivé díly nové spojky. V této souvislosti dojde také k úpravě podstavce ovládacího pultu stanice Komonice, aby mohla trať vést přímo pod ním.

Po delší přestávce jsme se také opět pustili do výroby a instalace dalších patníků, které na některých komunikacích na kolejišti stále chybí. Tentokrát byla dokončena zbývající část hlavní silnice od stanice Komonice vedoucí okolo zdejšího depa až k přejezdu.

Počátek výstavby nové spojovací koleje mezi skrytými nádražími

Nové patníky u hlavní silnice

6.9.2022

První drobný detail, který po období dovolených (a tím pádem i omezení naší činnosti) obohatil nástupiště v uzlové stanici Komonice, je drážní rozhlas. Jedná se o velmi precizní stavebnici od firmy JM Detail, kterou jsme již v minulosti použili na obou zhlavích zmíněné stanice. Vedle samotných nástupišť byly tyto amplióny osazeny i na tzv. „vlaštovky“.

Nový drážní rozhlas ve stanici Komonice

14.8.2022

Ještě před pandemií se nám podařilo získat prostřednictvím webu Mojett stavebnice osobních vozů Bam, jejichž předloha byla sice původně určena pro motorový provoz, pak se však vyskytovala především ve vlacích tažených parní lokomotivou. Takový vůz jsme se nemohli nechat ujít, ale kvůli jiným projektům stavebnice cestovala opakovaně z šuplíku na stůl a zase zpátky, hodně dlouho se na ni jen prášilo. Nakonec se po letech před nedávnem podařilo soupravu čtyř vozů dokončit. Interiér zdobí nejen krásné sedačky z 3D tisku, ale i množství cestujících od firmy Noch. Budou vidět i večer, protože každý vůz má svůj dekodér s osvětlením interiéru. Snahou bylo udělat každý vůz trošku jiný nejen inventárním číslem, ale i lakem a následnou patinou, tak jak bylo možné vyčíst z dobových fotek. Souprava je určena před časem dokončené rosničce 464.202 a nesmí chybět ani služební „Rybák“ od SDV.

Osobní vlak sestavený z nových vozů Bam tažených "rosničkou" 464.202

26.7.2022

Firma TT Auta nabízí již několik let mnoho zajímavých stavebnic nákladních automobilů, typických pro námi modelované období. Jedním z nich, který se v posledních dnech objevil na kolejišti, je automobil Tatra 138 VLH 119 s vlekem pro přepravu cementu. Protože se jedná o jednoduchou stavebnici, proběhla jeho stavba velmi rychle. Oproti původnímu provedení však nebyly na obě nádoby umístěny popisky „Přeprava cementu“, poněvadž za běžného provozu v 70. letech se již tento nápis neobnovoval. Na závěr byl celý model opatřen patinou, znázorňující typické znečištění od všudypřítomného prachu při nakládce a vykládce.

Protože poslední výstava byla velmi úspěšná, rozhodli jsme se také výrazně investovat do další zeleně na kolejišti. V první fázi opět padla volba na velmi pěkně zpracované keře a menší stromky od firmy Mnitka. Kromě rozšíření stávajících skupinek těchto porostů, vznikly i skupiny nové, především pak podél kolejí.

Nákladní automobil Tatra 138 VLH 119 s vlekem připravený k vykládce vozu Uacs/Raj

Nové stromořadí u zastávky Bartošov

Nové keře a stromy u komonické stanice

4.7.2022

Instalace drátovodných kladek podél hlavní trati i lokálky je téměř hotová. Kromě samotného hradla Pudlov jsou již drátovody kompletně usazeny směrem ke krycímu návěstidlu a jeho předvěsti před skrytým nádražím Cihlov a také k oběma vjezdovým návěstidlům na lokálce. Ve stanici Velké Meziříčí byly doplněny částečně i chybějící kanál směrem k malému domečku, který znázorňuje stanoviště výhybkáře, odkud jsou fiktivně návěstidla ovládána. Doufáme, že tyto drobné detaily u trati nějaký čas vydrží :-).

Byť stanice Kolečkovice byla již mnohokrát rekonstruována za účelem zlepšení průjezdnosti některých hnacích vozidel, opět se vyskytl drobný problém na velkomeziříčském zhlaví, kde některé soupravy trvale vypadávaly. Proto bylo nutné přistoupit k částečné náhradě flexi kolejiva kolejivem pevným na jednom z oblouků.

Nové drátovodné kladky a kanál ve stanici Velké Meziříčí

Nově položená kolej ve stanici Kolečkovice, krátce po zasypání štěrkem

12.6.2022

Součástí limitované edice vozů řady Ba a Bac od firmy Igra je také restaurační vůz řady BRa. Protože naše souprava by vzhledem ke své délce již nemohla mít další vůz, bylo původně od nákupu tohoto vozu upuštěno. Naštěstí díky již existujícím čtyřem vozům typu Y v nátěru MÁV a ČSD opět ožila myšlenka na sestavení mezinárodního expresu, do kterého by bylo možné zmíněný vůz zařadit, a proto byl nakonec jeden kus zakoupen. Před zařazením do vlaku byly doplněny ještě některé drobné detaily jako cedulky, madla atd. a celý vůz prošel „patinací“, čímž ještě lépe v soupravě vynikne.

Nový restaurační vůz řady BRa

29.5.2022

Spěšnina, je pojem, který již na železnici bohužel zanikl. V námi modelovaném období se však jednalo o zcela běžnou komoditu, která doplňovala nejen dálkové osobní vlaky, ale samostatně byla přepravována tzv. „raketami“, neboli vlaky kategorie Rn, popřípadě Sn. Protože se jednalo o zboží, které nesplňovalo podmínky pro spoluzavazadlo, byly k tomuto účelu využívány vozy řady Glm/Ztr (později i Gbgs/Zts), které měly zpravidla i svůj pevný „kurz“, označený tabulkou na bočních dveřích. Protože firma LOCO začala opět mít tyto vozy v nabídce, rozhodli jsme se jeden takovýto vlak postupně sestavit. Pro začátek jsme zakoupili hned šest vozů Ztr, které již stačili projít „patinovací“ dílnou. Protože každý takový vlak disponoval i služebním vozem, byl sem „provizorně“ dosazen jeden vůz řady Da, který je momentálně nevyužitý. Hnacím vozidlem se pak stal „brejlovec“ T478.3333. Do budoucna bychom však chtěli tento vlak ještě o pár kousků rozšířit.

Vedle patníků, které postupně přibývají podél silnic a cest, jsme se začali také zabývat okolím hlavní trati a lokálky, kde ještě spousta detailů chybí. Prvním z nich jsou drátovodné kladky, přes které se ve skutečnosti ovládají mechanická návěstidla. V minulosti již zde bylo několik kousků osazeno, ale jednalo se jen o krátký úsek. Nyní již probíhá osazení všech zbývajících kladek k návěstidlům hradla Pudlov, skrytého nádraží Cihlov a „velkomeziříčské“ stanice. I v tomto případě se jedná o stavebnici od firmy JM Detail.

Souprava spěšninového vlaku v čele se strojem T478.3333

První šest spěšninových vozů ř.Glm/Ztr

Část nových drátovodných kladek k předvěsti hradla Pudlov

14.5.2022

Dalším „povýstavním“ počinem je souprava hurvínků a vlečňáku. Předlouhou byly bývalé vozy LD Jihlava M 131.105 a M 131.1365. Modely jsou vybaveny kinematikou s pevným spřáhlem. Hnací je pouze jeden krajní vůz s pohonem od firmy ASL. Vozy jsou propojeny i elektricky, takže všechny sbírají, funkční je i osvětlení v obou směrech včetně interiéru všech vozů. Úkolem soupravy by mělo být zajištění pendlu do koncové stanice lokálky bez nutnosti objíždění. Protože se souprava obvykle nebude rozpojovat, snaha byla vymodelovat i přechodové můstky mezi vozy.

Dlouhodobý proces, kterým jsme se opět začali zabývat, je osvětlení kolejiště. Po instalaci většiny lampiček v jednotlivých stanicích se ukázalo, že původní koncové vidlice a konektory nejsou úplně ideální. Protože by zpětná demontáž lamp a výměna konektorů byla riskantní z hlediska možného poškození modelu lampy, bylo nutné provést kompletní výměnu přímo pod kolejištěm. I když jde a časově náročný úkol, máme po více jak třech měsících práce téměř hotovo.

Souprava "hurvínků" v zastávce Martinice

A zde u vjezdového návěstidla stanice Komonice

Již vyměněné koncové vidlice lampiček pod stanicí Komonice

29.4.2022

Sotva skončila výstava, už jsme v plné práci. Dříve dokončený štokr 556.012, který byl jako nehnaný model určen především jako falešný postrk nebo vlakový za dalšího štokra, se nyní dočkal vlastního pohonu, dekodéru i osvětlení. Jedná se o první naši páru s tendrem, která bude tahat náklady uhlím napřed. Není to zrovna nejhezčí, ale za parního provozu celkem běžné, pokud nebyla v koncové stanici možnost stroj otočit. Jelikož se snažíme modelovat mašinky s vazbou na náš region, předloha této lokomotivy zahajovala v roce 1956 provoz při dvojkolejnění celé nové tratě z Brna do Havlíčkova Brodu.

"Štokr" 556.012 mimořádně v čele manipulačního vlaku

13.4.2022

Po dvou letech jsme se konečně dočkali a jsme moc rádi, že mohl být uspořádán další ročník naší výstavy. I když byl jen šest dní, opravdu jsme nečekali takový zájem. Spíše jsme očekávali, že po koronavirové uzávěře budou mít lidé ještě obavu se někde shromažďovat, ale opak byl pravdou. Navštívilo nás neuvěřitelných 1 227 návštěvníků, přičemž v obou nedělních termínech přišlo za den více jak 300 lidí, což je na naše prostorové možnosti již velké sousto. Za dobu konání výstav v jarních termínech jsme takový zájem nikdy neměli a všem, kdo nás navštívili, patří velký dík! I když jsme měli menší problémy s personálním obsazením, nakonec vše dobře dopadlo a myslím, že drtivá většina byla opravdu spokojena. Rovněž kolejiště vykazovalo vysoký stupeň spolehlivosti a drobné výpadky byly způsobeny zpravidla naší nesoustředěností. Také mašinky a vagónky obstály na jedničku a za celou dobu výstavy jsme odstavili pouze 4 kousky z opravdu bohatého lokomotivního i vozového parku našeho klubu. Neusínáme však na vavřínech a hned po ukončení výstavy jsme se opět pustili do další práce a pro 14. ročník chystáme celou řadu další zásadních změn a překvapení.

29.3.2022

Protože byl termín plánované výstavy stanoven s menším zpožděním, nebylo možné z časových důvodů dovést do finálního stavu některé rozpracované akce, které jsme Vám v posledních aktualitách představovali.

Jednou z nich je obytná plocha u starého nádraží, kde kromě již zhotovených základů prvního domku vznikly také zcela nové chodníky a částečně také přilehlý plot, který byl velmi precizně zhotoven s pomocí kartonu a leptu.

Naproti tomu jsme dokončili veškeré vnější úpravy ve stanici Komonice, související s výstavou nové manipulační koleje. Ačkoliv již všechna nová návěstidla svítí, nebude zatím během výstavy možné nově vzniklou dopravní ani manipulační kolej používat, což však provoz zatím nijak neovlivňuje.

Poslední akcí je osazení nových stromků z produkce p. Bezuchy podél polní cesty, která spojuje nádraží v Komonicích a v Kolečkovicích. Mimo to byla ještě barevně upravena přilehlá plocha s pomocí statické trávy.

Současný stav obytné plochy vedle velkomeziříčského nádraží

Definitivně usazené nové odjezdové návěstidlo v Komonicích

Nové "trpaslík" na výjezdu z depa

Nové stromky podél polní cesty

14.3.2022

Po doplnění drátovodů a výkolejek u nové manipulační koleje v Komonicích přišli až nyní na řadu i nová tři světelná návěstidla typu ESP58. Hlavním důvodem byla skutečnost, že identický model návěstidel, které jsme si nechali kdysi na zakázku vyrobit, je již nesehnatelný a tím pádem jsme byli donuceni vyrobit si nová návěstidla sami.

Naštěstí nám v tom pomohla nabídka stavebnic světelných návěstidel od Klubu železničních modelářů Brno, jejichž některé díly jsou téměř identické s našimi již existujícími návěstidly. Šlo hlavně o štíty a stínítka, které by se jinak museli velmi pracně vyrábět svépomocí. Samotné hrubé stavby se pak ujal náš „nový“ člen Jirka, který je precizně spájel v poměrně krátké době. Poté následovala montáž LED diod a elektrického napájení a nakonec barevná úprava a montáž do plastových držáků, které obsahují veškerou zbývající elektrickou část, která je zakončena vidlicí pro připojení konektoru. Celé návěstidlo je pak vsunuté do plastové lišty tak, aby ho bylo možné v případě potřeby opět vytáhnout, přičemž lišta je přilepena k základové OSB desce kolejiště. V rámci této akce bylo i přemístěno původní trpasličí seřaďovací návěstidlo na výjezd z depa namísto původního „véčka“. Do výstavy bychom měli dokončit jejich definitivní usazení a zasypání štěrkem.

Dále byly osazeny i čtyři nové světelné výstražníky typu SSSR na přejezdech v zastávce Bartošov, kde nahradili atrapu mechanických závor, a na lokálce, kde dosud chybělo jakékoliv zabezpečovací zařízení. Oproti návěstidlům se však již jedná o hotový model z produkce od firmy Modelová železnice Sezemice & Pardubice.

Mimo to přibyl v poslední době i další model automobilu, který pochází opět od firmy VV Model, přičemž v tomto případě se jedná o Wartburg 353. Oproti předchozímu modelu Škody Octavia Kombi však tento pochází ze stavebnice.

Nové odjezdové a seřaďovací návěstidlo v Komonicích

Nové funkční "parohy" v zastavce Bartošov

Model automobilu Wartburg 353

1.3.2022

Třebaže minulé i současné události nezavdávají důvod k radostem, přesto jsem se rozhodli zorganizovat po dvou letech znovu výstavu. I když nebude jako v minulosti celý týden, ale pouze dva víkendy, budeme velmi rádi, když nás poctíte Vaší návštěvou. Rádi bychom se pochlubili, co jsme všechno během coronavirové úzávěry udělali nového. Takže čeká Vás zbrusu nová krajinka na části kolejiště, premiéru budou mít (jako vždy) nově postavené modely mašinek, vagónků, autíček atd. Pochopitelně jako vždy dle předloh 70. let minulého století. To vše pod stále zdokonalovaným digitálním řízením. Takže moc se těšíme!

12.2.2022

Celkem nedávno se na modelářském trhu objevila limitovaná série osobních vozů řady Ba a Bac z produkce firmy Igra. Protože již od stejné firmy disponujeme velmi vzhlednou soupravou vozů řady Bai, neváhali jsme a objednali si hned čtyři kusy řady Ba a jeden lůžkový vůz řady Bac, které tak nyní tvoří další soupravu rychlíku. Dále byl také doplněn jeden služební vůz řady Dsd a celá souprava prošla naší novou „patinovací“ dílnou. Hnacím vozidlem se pak stala „Líza“ 475.179, jejíž původní souprava, kterou tvoří identická řada ze stavebnice ES Pečky, byla odstavena do zálohy.

Již zmíněným stavebním počinem, který aktuálně na kolejišti probíhá, je přestavba plochy, která se nachází vedle velkomeziříčského nádraží přes hlavní silnici. Kromě výstavby základů prvního domku zde již proběhla demontáž travnaté plochy a byla položena nová silnice včetně chodníků.

Část soupravy nových osobních vozů řady Ba

Lůžkový vůz řady Bac

Přestavba plochy u velkomeziříčského nádraží

23.1.2022

Vedle lokomotivního a vozového parku se postupně snažíme rozšiřovat i park automobilový. V současné době existuje již mnoho výrobců stavebnic i hotových modelů, které byly v sedmdesátých letech běžně k vidění. Jedním z nich je i VV Model, který nedávno rozšířil nabídku o několik zajímavých typů, které by u nás rozhodně neměly chybět. Prvním z nich se tak stal model Škody Octavia Kombi v červené barvě.

Stavební práce v uzlové stanici Komonice opět výrazně pokročily. Nová manipulační kolej již byla zasypána štěrkem v celé délce a plocha mezi kolejemi zatravněna statickou trávou, a to i přesto že zde zatím dosud chybí nová světelná návěstidla, která jsou zatím stále v procesu výroby. Na své místo se však už vrátila budova skladiště.

Vlna „patníkování“ se postupně rozšiřuje i na další cesty, které lemují jednotlivé části kolejiště. Aktuálně se patníky nově objevily u části hlavní cesty, která vede podél stanice Komonice a také u příjezdové komunikace k nádraží Kolečkovice. I když jde o velmi časově náročnou činnost, věříme, že se nám ji podaří dovést do zdárného konce.

Model osobního automobilu Škoda Octavia Kombi

Nová manipulační kolej v Komonicích

První část nových patníků u hlavní silnice

4.1.2022

Dvě nové „zetky“, které v poslední době obohatily park nákladních vozů, pocházejí opět ze stavebnice od Rosťopiše. Řada, kterou tyto modely představují, byla vyráběna v padesátých letech minulého století v polské vagónce Pafawag. A to nejen pro potřeby zdejších železnic PKP, ale také pro ČSD, BDŽ a MÁV s různými úpravami. Protože tyto vozy byly povětšinou uzpůsobené pro mezistátní provoz, bylo možné u nás vidět i zmíněné vozy cizích železničních správ. A právě poslední zmíněnou správu jsme se rozhodli na jednom kusu znázornit. S pomocí vhodných obtisků tak nechybí typické logo MÁV a další drobné detaily. Druhý vůz byl ponechán ve správě ČSD.

Po doplnění nového vodorovného značení k silnici vedoucí podél lokálky se začaly na své místo vracet i automobily. Zároveň s tím bylo na nově vzniklou skálu osazeno i bezpečnostní zábradlí. Posledním krokem tak je ještě doplnění dalších stromů podél silnice, které v tomto úseku nahrazují patníky.

Naopak zcela novými patníky se může pochlubit příjezdová cesta k zastávce Bartošov. Ačkoliv jejich výroba byla časově náročná a nemalým dílem se na nich podílela většina členů klubu, výsledek jistě stojí za pozornost.

Nákladní vozy Ggs (MÁV) a Gkks/Zt (ČSD)

Definitivní podoba silnice vedoucí podél lokálky

Nově usazené patníky u zastávky Bartošov

20.12.2021

Po úpravě nakládací plochy v Komonicích přišla na řadu pokládka nové manipulační koleje, která je jednostranně napojena přes novou výhybku. Na opačné straně již byl nainstalován šturc a doplněny nové drátovody, výkolejka a seřaďovací návěstidlo ke zdejší vlečce. Poté byla část kusé koleje a zároveň také vlečka zasypána štěrkem, nabarvena a okolí zatravněno statickou trávou z drny. V současné době se tak čeká na elektrické zapojení této koleje a doplnění nového přestavníku k výhybce. Poté již bude možné postupně zaštěrkovat i zbývající část manipulační koleje.

Nejen na kolejišti, ale také na diorámatu, které bude primárně sloužit k prezentaci motorové lokomotivy M61 001, došlo v poslední době k několika drobným změnám. Dalším krokem bylo doplnění stromů (keřů) od firmy Mnitka, které tak společně se stromy od pana Bezuchy tvoří již dostatečně hustý listnatý les, ovšem jejich stav ještě není definitivní. Dále byly usazeny podél úzkorozchodné trati telegrafní sloupy, které byly zhotoveny s pomocí leptů a částečně také odlitků od firmy Miniatur. Samotný sloup pak tvoří dřevěná kulatina.

Další novinka, která bude součástí diorámatu, je souprava dvou nákladních vozů řady Ky, které nedávno uvedla na trh firma Tillig. Ačkoliv původní plán byl takový, že „nohabka“ M61 001 potáhne osobní vlak, došlo z jistých důvodů ke změně a nově se tak za lokomotivou začíná „rýsovat“ vlak nákladní. Do budoucna by se zde tak ještě mohly objevit další tři nákladní vozy, které však bude nutné vyrobit.

Nově vložená výhybka a manipulační kolej v Komonicích, osazen je také nový drátovod k výkolejce

Dokončený drátovod a nová výkolejka na vlečce ze šroubárny

Nová zeleň a telegrafní sloupy podél úzkorozochodné trati diorámatu

Uhláky ř. Ky (MÁV) od firmy Tillig

30.11.2021

Nový násep, skála i silnice, které vznikly v prostoru mezi řekou a lokálkou místo původního mostu, se již blíží do finále. Aby byl minimalizován počet nevzhledných „přechodů“ mezi jednotlivými částmi silnice, byl proveden zcela nový povrch v celé délce a v blízké době dojde také k doplnění nového vodorovného značení. Zároveň zde také budou osazeny dosud chybějící patníky. Podobnou úpravou jako silnice prošel také i přilehlý násep, který byl barevně sjednocen novou statickou trávou a částečně také i foliáží, která tvoří různé drny.

Po několika týdnech práce byl definitivně dokončen silniční nadjezd nad lokálkou. Doplněna byla veškerá zeleň, jak k samotnému mostu, tak na skálu a dále také podél silnice, která vede lesem. Kromě toho zde byly doplněny i nové telegrafní sloupy a patníky.

Nejen doplňováním nových nákladních vozů, ale také úpravou těch stávajících, se snažíme zpestřovat jednotlivé vlaky. Před nedávnem prezentované vozy řad Uahs, Uhs, Paov, Pao a Vtr prošly aktuálně „patinovací“ dílnou. Tím tak bylo dosaženo potřebného efektu dané doby, kdy téměř všechny vozidla byla pokryta prachem, rzí a sazemi, které ještě vylepšoval déšť různými „stékanci“ a samozřejmě i úkapy různých chemikálií.

Nová silnice a skála mezi lokálkou a řekou

Nový most nad lokálkou

Napatinovaný vůz Pao s nákladem kontejnerů

Napatinované vozy Uahs/Ra a Uhs/Rth

12.11.2021

V rámci kolejových úprav v uzlové stanici Komonice přišla také na řadu samotná nakládací plocha u nové manipulační koleje, která již také potřebovala obnovu. Protože příjezdová silnice zůstala v původním stavu, bylo zde nutné opět použít povrch znázorňující kostky. Oproti původnímu provedení byl však použit jiný druh papíru, který lépe maskuje přechody mezi jednotlivými částmi plochy. Po osazení bočních kamenů, které přilehají směrem ke koleji, dojde ještě k menší barevné úpravě plochy pomocí pistole.

Jak již bylo zmíněno, brzy také dojde k instalaci nových světelných návěstidel. Prozatím byly na obou stranách stanice zhotoveny nové otvory, do kterých budou návěstidla osazena. Stejně tak bude doplněna i další část drátovodů k výhybkám a výkolejkám, které budou osazeny jak na nové manipulační koleji, tak na vlečce.

Po instalaci skladových budov v prostoru starého nádraží následuje další etapa a to stavba přilehlých rodinných domů. Současný stav již dávno neodpovídá tomu před padesáti lety a tak se vydatným pomocníkem stala webová aplikace zobrazující letecké snímky pořízené opakovaně několikrát během minulého století. Domek s dřevěným obložením dodnes existuje již pouze z poloviny, my však budeme stavět původní stav. Stavebním materiálem budou desky Evegreen zobrazující tenká prkna. Dvojdomek bude stát na základové desce, která je již na svém místě.

Otvory pro nová návěstidla, vpravo je pak patrný nový povrch na nákladišti

Provizorě usazené návěstidlo na výjezdu z vlečky, vlevo jsou patrné nové drátovodné trasy

Základ budoucího domku u velkomeziříčského nádraží

28.10.2021

Víceméně všechny kolejové úpravy na kolejišti, která již v minulosti proběhly, měly jeden společný účel, a to zvýšení kapacity pro nové soupravy. Dnes již samozřejmě je kapacita opět vyčerpána, a proto jsou některé vlaky občas odstavovány do přenosného „zásobníku“. Další problém, který s kapacitou také souvisí, je skutečnost, že kvůli vytíženosti hlavní stanice Komonice není prakticky možné provádět zde posun, který by dle našeho názoru jistě zpestřil provoz během výstavy. Nejde však jen o to, aby zde posunovala tam a zpátky lokomotiva s několika vozy, ale také aby se do této činnosti zapojili i přijíždějící a odjíždějící nákladní vlaky tak, jako tomu již je na vlečce pily v Mistrovicích.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že dojde v Komonicích k další kolejové úpravě. V prostoru nákladiště přibude další kusá kolej, která bude fungovat jako manipulační. K ní se samozřejmě přesune jednak skladiště, tak i kolejová váha s obrysnicí. Původní průjezdná manipulační kolej bude nově dopravní, ke které přibude jedna nová výhybka se zmíněnou kusou kolejí. Dále přibudou dvě nová odjezdová návěstidla a jedno návěstidlo seřaďovací. Celá akce již byl zahájena zkrácením nakládací plochy a posunutím budovy skladiště na nové místo.

Úprava nakládací plochy ve stanici Komonice pro výstavbu další koleje