Aktuality

13.7.2024

Po delší době přibylo na našem kolejišti opět několik nákladních vozů, které zároveň tvoří zcela nový vlak. Vedle hromadných substrátů a jednotlivých vozových zásilek byla dříve železnice hojně využívána pro přepravy nadměrných předmětů, jako byly různé polotovary, strojní zařízení a podobně. Pro tyto účely dodnes disponuje železnice tzv. hlubinými vozy. Jeden takovýto vůz ze stavebnice od Malé železnice si nechal poměrně nedávno postavit náš „dráteník“, přičemž nákladem na tomto osminápravovém voze je trafo. Vedle tohoto „hlubiňáku“ si pořídil i jeden krytý vůz Ztr a dva uhláky, do kterých naložil příslušenství ke zmíněnému trafu. Přestože tento vlak měl původně tahat nedávno postavený „čtyřkolák“ 434.2135, bylo z důvodu hmotnosti soupravy nutné nasadit silnější stroj, kterým se stal „kremák“ 534.0149. Do budoucna by měla být tato souprava ještě opatřena i služebním vozem.

Nový nákladní vlak vedený "kremákem" 534.0149

Detail hlubiného vozu loženým trafem

16.6.2024

Již před několika měsíci jsme se zde zmiňovali o plánované výměně výhybek EW1 za typ EW2 v železniční stanici Velké Meziříčí, přičemž v současné době začíná tento krok mít již reálné obrysy. Tento týden k nám totiž dorazila zásilka nových výhybek. S ohledem na použitý podkladový materiál kolejiště, kterým je v tomto případě sololit, však nebude výměna probíhat přímo, nýbrž výhybky budou osazeny na samostatný podklad z OSB desky ve formě jednotlivých zhlaví stanice. K němu budou dosazeny přestavníky a též elektrická část ovládání výhybky. Teprve po tomto kroku budou vyjmuty původní výhybky a zkráceny příslušné koleje stanice, aby následně místo nich byly dosazeny již hotová zhlaví.

Vedle této rekonstrukce velkomeziříčské stanice se nedávno „vyrojila“ další myšlenka, jak podstatně ještě zvýšit kapacitu kolejiště. Byť zatím jsme ve fázi plánování, hlavní podstatou myšlenky je další prodloužení skrytého nádraží Cihlov na dvojnásobnou délku kolejí, čímž by kapacita vzrostla z 16 na 32 souprav.

Poslední velkou investicí byl nákup další stovky smrků. Tentokrát větší část stromů byla využita na „zahuštění“ borovicového lesa, který se nachází mezi hlavní tratí a vlečkou do Mistrovic.

Nové výhybky pro velkomeziříčskou stanici

Nový les s kombinací smrků a borovic

18.5.2024

Poslední částí kolejiště, která dosud byla bez zástavby, bylo okolí křižovatky ulic Třebíčská a Oslavická u velkomeziříčského nádraží. Aktuálně však zde již vzniká nová stavba, která by měla přesně odpovídat rohovému domu, který se zde ve skutečnosti nachází. Jako materiál pro stavbu zde byly použity osvědčené plastové destičky.

Hrubá stavba rohového domu u velkomeziříčské stanice

24.4.2024

Zatímco téměř všechny silnice a cesty na našem kolejišti již disponují patníky, okolí tratí ještě na mnoho detailů čeká. Po telegrafních sloupech přišli aktuálně na řadu hektometrovníky. Podobně jako patníky se jedná o pečlivě nařezané letecké nosníky. Ačkoliv tyto miniprvky budou pro většinu diváků téměř „neviditelné“ rozhodli jsme se i na ně pomocí lihového fixu naznačit i jednotlivá čísla. V současné době tak je již hotový úsek mezi skrytým nádražím Tabulkovice a hlavní stanicí Komonice, včetně vlečky do Mistrovic.

Vedle hektometrovníků jsme se též pustili do výroby dalších kulánů na složišti dřeva pily u staničky Mistrovice.

Jeden z nových hektometrovníků

Přibývající dřevo na složišti pily

28.3.2024

Lokomotivní depo naše klubu se rozrostlo o další exemplář, tentokrát čtyřkoláka 434.2135. Jeho velký vzor byl jednou z posledních zástupců této řady v Brně a to především z důvodu omezené přechodnosti starého ivančického viaduktu. Od ostatních strojů se lišil větším tendrem řady 818.0. Model mašinky je postaven na pojezdu BR 94 od firmy Beckmann, kde byla odebrána poslední náprava a naopak přidán běhoun. Původní robustní motor byl nahrazen z prostorových důvodů subtilnějším Mashimou, včetně dekodéru. Karosérie lokomotivy je zhotovena pomocí 3D tisku od pana Zdeňka Eliáše a tendr je zhotoven ze stavebnice firmy DK model. Upravený je tak, že jeho nápravy také zajišťují sběr. Poprvé byly k osvětlení použity lampičky zhotovené z leptu tvořené šesti vrstvičkami od firmy Cekul, do kterých byla vložena SMD dioda teplé barvy. Celek je pak patinován naším novým šikovným patinátorem tak, aby odpovídal stavu, v němž skutečná lokomotiva končila svůj provoz.

Čtyřkolák 434.2135

13.3.2024

K dvěma již existujícím nákladním vozům řady Tcs/Utz na našem kolejišti přibyla nedávno druhá dvojice stejných vozů. I v tomto případě jde o výrobek firmy Tillig. Vozy samozřejmě prošly patinací, která byla u těchto vozů charakteristická bílým znečištěním od přepravovaných substrátů.

Již před mnoha lety se u nás na kolejišti objevil první zástupce krytého nákladního vozu řady Zt z leptané stavebnice, jejímž autorem je polská firma Modart. Protože se však již nějakou dobu tato řada vyrábí také u nás, byly další vozy sestavovány výhradně z polyuretanové stavebnice od Rosťopiše. Zmíněná firma Modart však vyrábí i jiné zajímavé vozy, které byly dříve u nás také hojně k vidění, bohužel však jen ve správě cizích železnic. Mezi nimi je i typ 23K, jehož originální předloha byla také vyráběna v polské vagónce Pafawag. Vůz však na rozdíl od řady Zt umožňoval převázání na široký rozchod, a tím pádem byl univerzálnější a zároveň rozšířenější. Náš jediný model z leptu, který jsme si nedávno pořídili, byl poměrně rychle sestaven a navíc ještě mírně upraven, aby co nejlépe odpovídal stavu, v jakém ho provozovali Maďarské státní dráhy.

Nákladní vozy řady Tcs/Utz

Krytý vůz řady Ggs ve správě MÁV

Kompletní flotila krytých nákladních vozů ve správě MÁV

27.2.2024

Patnáctý ročník naší tradiční výstavy, jejíž zhodnocení si můžete přečíst zde, máme opět za sebou a pomalu se opět pouštíme do práce. Byť v březnové aktualitě zatím nemáme žádné nové hmatatelné přírůstky, rádi bychom Vás alespoň stručně seznámili s dalšími plány, které bychom v tomto roce realizovali. V první řadě budeme pokračovat v dalším „zalesňovaní“ kolejiště další várkou smrků od pana Cerhy, která je již na cestě. Vedle toho bychom rádi plánujeme zakoupit i další listnaté stromy a křoviny, abychom vyplnili některá dosud nevyužitá místa. V elektrické části bychom konečně rádi dokončili veškeré zapojení lampiček, aby bylo možné realizovat i noční provoz. Také ovládací část kolejiště projde další „modernizací“.

Asi největším, ale dosud ne úplně rozhodnutým krokem je plánovaná náhrada všech původních výhybek ve stanici Velké Meziříčí. Ta jako jediná dosud disponuje typem EW1, zatímco všechny dopravny na hlavní trati již pár let disponují štíhlejší variantou EW2. V době, kdy se tato rekonstrukce prováděla, se totiž s výměnou výhybek v této stanici nepočítalo, poněvadž většina vozidel, která zde jezdí, neměla s přejížděním těchto výhybek problém. Nicméně po zhruba 16 letech provozu i zdejší výhybky vykazují ne úplně spolehlivý chod, ba některé nefungují již vůbec, což dost omezuje provoz a tím také pozornost diváků na tuto část kolejiště, která jako jediná představuje skutečnou předlohu.

29.1.2024

Mohlo by se zdát, že zakoupení modelu MTB motorového vozu M 152.0 není ani zpráva ke zveřejnění. Opak je však pravdou. Nejenže bylo třeba model vůbec „naučit jezdit“ v digitálu spočívající nejen v doplnění dekodéru, ale i ve správném umístění motoru a výměně dvojkolí. Bylo však také třeba provést i zásah do jeho vzhledu. Použita byla doplňková sada od firmy Moje TT (pluhy, nárazníky, stupačky, potisk interiéru a pod.), ale také upraven lak vozu, aby odpovídal třetí výrobní sérii (šedá spodní část vč. pluhů). Vzorem se totiž stal další vůz LD Jihlava M 152.0180, který se od konce sedmdesátých let dlouhá léta vyskytoval na naší lokálce. Posledním vylepšením byla instalace magnetického vodivého spřáhla neboť následně byl z klasické stavebnice LPH (s pomocí leptané sady Moje TT) postaven přívěsný vůz tehdejší řady Blm, který také sbírá proud (ložiska Peho) a rovněž je vybaven dekodérem k zajištění osvětlení interiéru a koncových světel v závislosti na směru jízdy. Pokud se vše osvědčí, bude možné nejen snadno objíždět v koncové stanici, ale při nočním provozu bude možné spatřit v obou vozech i množství cestujících.

Dalším menším přírůstkem, který pro změnu rozšířil park silničních vozidel, se stal minulý týden zametací automobil Praga ST5 ORKAN 5-2.0. I v tomto případě se opět jedná o precizní stavebnici od firmy TT Auta.

Motorový vůz M152.0180 s přívěsným vozem Blm

Zametací automobil Praga ST5 ORKAN 5-2.0

11.1.2024

Tak jako každý rok bychom Vás opět rádi pozvali na tradiční výstavu, která se bude konat v období jarních prázdnin od 10. do 18. února. Opět bude moci zhlédnout několik nových modelů lokomotiv, osobních i nákladních vagónů, drobných detailů a především zcela nových stromků, kterými bylo před pár týdny kolejiště osazeno. Bližší informace najdete na úvodním plakátku.

Jedním z prvních letošních přírůstků jsou hned tři nové kotlové vozy řady Uh/Rt, které pocházejí z limitované edice od firmy Saxonia Modellbau. Protože jejich zpracování je velmi věrné své skutečné předloze, neváhali jsme s jejich nákupem. Časem dojde také ještě k jejich patinaci.

Nové kotlové vozy řady Uh/Rt

28.12.2023

Po zhruba třech měsících se vrátilo na své místo skryté nádraží Tabulkovice, zároveň s tím bylo provedeno ještě několik úprav, aby mohl být opět zahájen provoz. V současné době tak probíhá testování nových optočlenů.

Nejen v továrně, ale i na dalších místech kolejiště jsou doplňovány další detaily, které by i pozornému oku mohli uniknout. Několik beden, sudu, palet, ale i pár figurek bylo doplněno ke skladišti v uzlové stanici Komonice a také dvorek malého domku parního čerpadla u řeky už nezeje prázdnotou.

Zpětně usazené skyté nádraží Tabulkovice s novými optočleny a spojkou

Dvorek u parního čepradla s nově osazenými slepicemi a vodní pumpou

Nové přírůstky u skladiště

23.11.2023

Kůrovcová kalamita na naše kolejiště přišla poněkud později než ve většině republiky. Rozhodli jsme se totiž k radikálnímu řezu a proto více jak 800 původních smrků padlo k zemi a jejich místo postupně zaujímají jehličnany z našeho pohledu mnohem realističtější z dílny pana Cerhy. Zatím jich máme připravených necelých 700, ale v dohledné době plánujeme jejich další dodávky, takže doufáme, že s výsledkem budeme spokojeni nejen my, ale i naši návštěvníci.

Původní smrky před demontáží

"Vykácený" les

Nové usazené smrky

31.10.2023

Před pár týdny se našemu „dráteníkovi“ podařilo rozsvítit již dříve zmíněné světelné návěstidlo AŽD65, které zdobí vstup do naší klubovny. Z důvodu absence původních barevných sklíček zde však místo původních žárovek byly použity LED světla a to v kombinaci zelená, červená a bílá.

Po sloupech vysokého napětí a figurkách se k nám nedávno dostaly další zajímavé detaily z 3D tisku od stejného výrobce pana Talpy. Mezi nimi jsou nejen další figurky, ale i různá zvířata, jízdní kola, sudy, lavičky, palety a mnoho dalších drobností, kterých si bohužel většina diváků možná ani nevšimne. První místo, které jsme se rozhodli těmito detaily „vyplnit“, je objekt továrny.

"Volno", svítíme :-)

"Pracující" figurky ve fabrice

"Pracující" figurky ve fabrice překládají palety

10.10.2023

Během minulého týdne byla dokončena montáž nových optočlenů do obvodu vratné smyčky skrytého nádraží Tabulkovice. Dalším krokem, který nepřímo souvisí s vyjmutím skrytého nádraží, je výměna přestavníků výhybek ve staničce Mistrovice, které by jinak byly obtížně dostupné. Po jejím dokončení již bude možné vrátit skryté nádraží na své původní místo.

Nezbytným úkonem, který je nutné občas provádět, je čištění kolejí. Ani to však není úplně dokonalé, poněvadž velké množství nečistot, které vznikají při běžném provozu, se usazuje také na kolečkách lokomotiv, což má podstatný vliv na jejich spolehlivost. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro zakoupení speciálního zařízení pro čištění kol. To tvoří kmitající kovové kartáče, které jsou zakomponované v digitálně poháněné jednotce umístěné přímo v kolejích. S ohledem na prostorové možnosti byla tato jednotka instalována v jedné z kolejí nové spojky mezi skrytými nádražími. Z hlediska technologie tak bude možné provádět čištění těsně před výjezdem nové soupravy na trať.

Nové optočleny na obvodu smyčky skrytého nádraží Tabulkovice

Čistící jednotka na nové spojce

16.9.2023

Dalším krokem související s výstavbou nové spojovací koleje, byla opětovná demontáž skrytého nádraží Tabulkovice. Důvodem bylo nejenom doplnění nové výhybky, ale především také plánované osazení nových optočlenů po obvodu smyčky. Zároveň zde byly provedeny opravy několika kritických míst v kolejích, které jsou jinak obtížně dostupné, a také instalace nové kabeláže k několika lampičkám v staničce Mistrovice a přilehlé pile. Po usazení optočlenů a také přestavníku k výhybce bude nádraží usazeno zpět na své místo.

Vyjmuté skryté nádraží Tabulkovice s novou spojovací kolejí

31.8.2023

Po nedávno uvedených nákladních vozech řady Utz/Tcms od firmy Tillig, se k nám dostaly další dva zajímavé kousky od stejnojmenného výrobce, tentokrát kryté vozy Gbgs. Oproti jiným typům, které jsou vyráběny ve velkých sériích, jsou tyto součástí limitované edice pouhých 150 kusů, speciálně vyrobených pro firmu vasuTTmodell. Jak již napovídá název firmy, jde v obou případech o verzi určenou pro železniční správu MÁV. Skutečná předloha těchto vozů byla vyráběna v bývalé Jugoslávii, odkud byly dodávány do mnoha zemí RVHP, včetně Československa. Zmíněné modely jsou provedeny ve dvou variantách, tedy v původním továrním nátěru a v unifiku. Naštěstí obě verze bylo možné v námi modelovaném období běžně spatřit na kolejích ČSD.

Nákladní vozy Gbgs MÁV

15.8.2023

Cimrmanovým „krokem stranou“ by se dala nazvat stavba modelu turbínky TL 659.001. Skutečná mašinka v této podobě existovala v roce 1959 v podstatě pár měsíců, než se začaly řešit její dodatečné úpravy s cílem zajistit větší spolehlivost. Následoval požár stroje a další úpravy, které nakonec bohužel stejně vyústily ve zrušení prototypu. O něco lépe na tom byl druhý kus, ale i ten byl nakonec zrušen a „turbínová“ cesta se tak stala celosvětově slepou uličkou. Přesto nás zaujala možnost pořídit si krásný 3D tisk karosérie včetně masek podvozků této designově velmi zdařilé lokomotivy. Pak už jen zbývalo oslovit pana Pletichu, který ochotně zhotovil pojezd a základ modelu byl k dispozici. Za dva měsíce bylo hotovo, včetně digitalizace a osvětlení. Nejvíc starostí bylo s barvami, protože správně namíchat jednotlivé odstíny nebyla legrace. Model byl maximálně zatížen, dokonce v bočních oknech je naznačeno turbosoustrojí, zpracována jsou i stanoviště včetně figurky strojvůdce. Za zmínku stojí i minimální modelová rychlost, která v přepočtu činí přibližně 3 km/h.

"Turbínka" TL 659.001

31.7.2023

Po dokončení drobných oprav stěn klubovny jsme se opět mohli pustit do práce. Svého dokončení se dočkala stanička Kolečkovice, kde probíhala výstavba nových nástupních hran, která také zahrnovala úpravu okolí. Vedle původní staniční budovy, která byla osvětlena, vyrostla nová zahrada. Celé okolí bylo také nově zatravněno a na své místo se také postupně vrací drobné detaily jako auta, figurky a další.

Po více jak roce jsme se opět pustili do instalace kabeláže ke světelnému návěstidlu typu AŽD65, které zdobí vchod naší klubovny. Doufejme tedy, že do následující výstavy již bude návěstidlo plně funkční :-).

Dokončená stanice Kolečkovice s novými nástupními hranami

27.6.2023

I když naše klubové „parní depo“ není zrovna malé (aktuálně 20 kusů), tak je stále prostor pro další přírůstky. Tentokrát je to druhý papoušek 477.059, který doplní stávajícího 477.043. Jak známo, snažíme se modelovat vzory blízké našemu regionu a skutečný stroj 477.059 nemalou část svého života odjezdil v LD Jihlava a to stále v modrém nátěru. Jeho model vznikl z úžasné stavebnice firmy DK model. Má však některé odlišnosti. Protože poslední dva papoušci měly válečkový rozvod, DK model dodal i příslušné lepty ojnic a spojnic. Kromě toho má již model také instalovány brzdové zdrže, které běžná stavebnice neobsahuje. Navíc je papoušek vybaven i imitací rozvodu středního válce a naznačena je i pec v budce. Snaha byla lokomotivu co nejvíce zatížit, takže olovo vyplnilo téměř celý kotel i vany. Avšak kvůli celkovému vyvážení už nebylo možné zatížit uhelný prostor, takže mašinka ho má celkem prázdný ve stavu „před dozbrojením“. Osvětlení je provedeno pomocí SMD diod a to pouze na přední straně, naopak spřáhlo je pouze na zadní. Dekodér se nachází v budce nad motorem, nakonec se podařilo na Mashimu nainstalovat i setrvačník. Model je rovněž osazen perfektními figurkami z 3D tisku, které ochotně vyrobil pan Libor Talpa.

Papoušek 477.059

Návrh figurek v 3D tisku

31.5.2023

Nejen začátek období dovolených, ale také zednické práce v našem klubu omezili současných činnost na kolejišti. Již od počátku působení v suterénu Základní umělecké školy se totiž potýkáme s problémy související nejen s vlhkostí, ale také s netěsnostmi na různých vodovodních trubkách, které byly příčinou mnoha nehod. Naštěstí se vždy jednalo jen o drobné úniky vody. Zatím poslední nehoda nás postihla před poslední výstavou, a to na trubkách vedoucích ke dvěma kaloriférům, které však nejsou již používány. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro jejich demontáž, zazdění otvorů pro přívod vzduchu a také opravu omítky a následné vymalování celé jedné boční stěny.

7.5.2023

Po úspěšném zprovoznění nových optočlenů ve skrytém nádraží Cihlov, přišla také řada na opačnou stranu nové spojovací koleje. Zde však s ohledem na prostorové možnosti bude situace poněkud složitější. Pro začátek náš „velitel“ zhotovil další díl z OSB desky, který přímo navazuje na skryté nádraží Tabulkovice. Postupně tak budou přibývat další díly po celé stanice.

Také v Kolečkovicích došlo k významnému posunu ve výstavbě nových nástupišť. Dokončena již byla i skála za staniční budovou a také barevná úprava plochy nástupišť. Nyní probíhá výstavba nové zahrady vedle staniční budovy, která zahrnuje nový plot, zeleň a různé další detaily.

Další díl nové spojovací koleje

Aktuální podoba stanice Kolečkovice